Ceník a ochrana osobních údajů

Osoba v projektu (údaje dodané klientem)

obsahuje jméno a příjmení předka, datum narození, úmrtí a sňatku, druh živobytí

200 Kč
Osoba v projektu (údaje, které dohledám v matričních knihách)

obsahuje jméno a příjmení předka, datum narození, úmrtí a sňatku, druh živobytí

300 Kč
konzultace s klientem zdarma
náklady spojené s vyžádáním matričního záznamu ze strany příslušných matrik a archivů dle platného ceníku příslušné matriky nebo archivu*
zpracování a vložení fotografie klienta do programu 50 Kč
sestavení rodové historie

(vyhledávání informací v pramenech, v archivech – např. v kronikách, dále v regionální literatuře apod.)

300 Kč/hodina
tisk rodokmenu nebo kompletní historie rodu cena je závislá na velikosti rodokmenu, přání klienta apod.
ostatní náklady (cestovné, cestovné na příslušné matriční úřady nebo do archivů, náklady spojené s vyžádáním dokumentů, popř. náklady spojené s ubytováním apod.) cena je závislá na výši dopravného, ceníku příslušných matričních úřadů nebo archivů, popř. ubytování atd.

(vždy předem konzultováno
s klientem)

Platnost ceníku od 15.2.2021

* Výše nákladu bude ze strany matrik nebo archivů potvrzena dokladem (např. fakturou apod.).

Pracuji s genealogickým programem MyHeritage.

Příklad:

Klient ví datum svého narození a narození svých rodičů a obou prarodičů. V tomto případě se jedná o počáteční částku 700 Kč (7 osob x 200 Kč – údaje jsou zpracovány a vloženy programu).

V případě, že klient další generaci nezná (může mít jen rodný list prarodiče, a dle něj bude dohledán příslušný matriční záznam), částka se zvyšuje na 300 Kč/osoba.

S tím jsou spojeny další možné náklady – cestovné, cestovné na příslušné matriční úřady nebo do archivů, náklady spojené s vyžádáním dokumentů, popř. náklady spojené s ubytováním apod. Vždy jsou další náklady (které jsou však přímo úměrné pracnosti a kvalitě vyhledávání a následného zpracování) společně s klientem konzultovány.

V případě, že údaj není kompletní, odečítám od konečné částky za každé nedohledané datum narození, svatby nebo úmrtí 10 Kč. Klient ve výsledku obdrží projekt ve formě pdf, který mu bude zaslán s fakturou na e-mail.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu Mgr. Eva Větrovská (dále jen správce), se sídlem Novopackého 357, Nechanice 503 15, je správcem osobních údajů klientů, a to v souladu s Nařízením EU a Rady EU č. 2016/697 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaje a o volném pohybu těchto údajů, ve spojení s platnými právními předpisy, upravujícími odůvodněné náležitosti dokumentů a smluv, k jejich platnosti se osobní údaje spravují, zpracovávají a archivují.

Web rodokmeny-ev nepoužívá cookies ani jiné nástroje pro identifikaci a monitorování přístupu jednotlivých uživatelů, a to v souladu s nařízením GDPR.

Správce shromažďuje a zpracovává jen nezbytně nutné údaje poskytnuté klientem. Jedná se o:

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o předcích, které sám poskytne.

Účel a zpracování osobních údajů je pouze pro vyřízení poptávky (tvorba rodokmenu, kroniky apod.), a jejich uchování po dobu nezbytně nutnou.