Nabídka služeb

  • vytvoření rodokmenu nebo vývodu z předků
  • přednášková činnost z oblasti genealogie a historie nejen pro jednotlivce
  • kompletní zpracování rodové historie na základě dostupných pramenů a literatury

Vysvětlení pojmů:

  •  rodokmen – předci přímé linie, nejméně pracný, ale má také nejmenší hodnotu, sleduje pouze mužské předky – otce, dědu, pradědu…
  • vývod – nejpoužívanější forma, zahrnuje všechny předky – rodiče, prarodiče, praprarodiče…, a to jak mužského, tak i ženského pohlaví

 

 

14strom