O mně

Mgr. Eva Větrovská

Narodila jsem se patnáctý prosincový den roku 1984 ve městě Wałbrzych do česko-polské rodiny. Dětství jsem strávila ve východočeských Nechanicích, a s rodinou zde setrvávám i nadále. Lásku k historii jsem zdědila po rodičích, kteří mě po maturitě podporovali a mohla jsem jít studovat na královéhradeckou univerzitu v bakalářském oboru archivnictví a historie. Má touha po vzdělání mne později přivedla i na univerzitu v sousedním krajském městě a získala jsem magisterský titul ze znalostí kulturních a regionálních dějin.

Historie se stala mým velkým koníčkem a měla jsem i možnost takzvaně „skloubit příjemné s užitečným“. Na dlouhých patnáct jsem se stala průvodkyní na zámku Hrádku u Nechanic a dvě sezóny jsem ve stejné profesi strávila i na pohádkovém zámku Červená Lhota.

Několik let jsem psala do nechanické kroniky a v současné době přispívám články do regionálního tisku, hlavně do Zpravodaje města Nechanic a do Zpravodaje Mikroregionu Nechanicko. Můj zájem se točí hlavně okolo pamětních knih regionu, období Protektorátu Čechy a Morava a situace v letech 1945 až 1948.

Hledání předků mne lákalo již od útlého dětství. Se zatajeným dechem jsem si prohlížela zažloutlé fotografie schované v zaprášené krabici, stará vysvědčení babiček a řadu dalších, pro mne v tu dobu tajuplných dokumentů, které nám, věřte či ne, mohou o našich předcích říci více, než si mnohdy myslíme.

Abych si později udělala ucelený obraz o naší rodině, navštívila jsem blízké či vzdálené příbuzné, pamětníky, příslušné matriční úřady a archivy, ale i místa, odkud moji předci pocházeli, kde bydleli, nebo našli místo posledního odpočinku.

O zkušenostech jsem mluvila před přáteli a známými, ve kterých jsem probudila zájem o rodinná tajemství tohoto druhu, a tak se vlastně zrodila myšlenka, že bych se této zálibě začala věnovat profesionálně. A k mé radosti jsem se od ledna 2017 stala členkou České genealogické a heraldické společnosti v Praze.